Futbol

El Tipi Park Sports Center2 camps de futbol 5 de gespa artificial per llogar per hores.